Menu
Menu

Naša sieť

Technická špecifikácia siete

FibreNet Logo

FibreNet je ako pasívny káblový operátor vlastníkom optickej infraštruktúry, ktorá tvorí hlavnú sieť. Naše priority sú kvalita a spoľahlivosť, preto používame iba prvotriedny materiál, ktorý garantuje dlhú životnosť.

Technológia

Trasy diaľkovej aj miestnej optickej siete tvorí pasívna infraštruktúra – mini káble s 12 až 144 optickými vláknami, ktoré spĺňajú štandard G.657A1 a HDPE mikrotrubičkami 14/10, ktoré slúžia pre ochranu optického kábla.

Hlavná trasa

Trasa, ktorá tvorí hlavnú sieť (backbone), vedie naprieč južným Slovenskom, začína sa v Bratislave, kde je možné priame prepojenie v 2 dôležitých uzloch (POP SIX a POP2 Sitel).

Trasa vo väčšine prípadov kopíruje regionálne a medzinárodné cesty s odbočkami do miest a obcí, ktorými prechádza. Na trase je 300 spojok, z ktorých je možné okamžité pripojenie k našej pasívnej infraštruktúre.

Existujúce spojky sú vždy pri vstupe alebo výstupe z mesta, alebo na miestach, kde sa križujú cesty. Takisto je možné vybudovať odbočku priamo v mieste, ktoré náš klient konkrétne potrebuje.

MAPA NAŠEJ SIETE

FibreNetMapSK3

Opakovacie stanice

Opakovacie stanice sú nepostrádateľnou súčasťou pre zabezpečenie prevádzky siete FibreNet. Nachádzajú sa vo vzájomnej vzdialenosti cca 100 km od seba tak, aby sme zákazníkom umožnili osadenie vlastnej technológie do prípravených rackov.

Opakovacia stanica predstavuje oplotený pozemok, na ktorý je z nezávislých strán privedená naša pasívna infraštuktúra, jej “srdcom” je tepelne izolovaný technologický kontajner s rozmermi 6 x 3 x 2,9 m. Technologický kontajner je rozdelený z 2/3 na dátovú časť, zostávajúca 1/3 predstavuje napájaciu časť.

V dátovej časti kontajnera je rozvádzačom ukončený optický kábel, súčasťou sú aj delené 19“ rack stojany.
V napájacej časti sa nachádza trojfázový diesel agregát, ktorý je schopný zabezpečiť v prípade výpadku elektrickej energie zo siete v priebehu niekoľkých sekúnd plný výkon. Zásoba pohonných hmôt umožní pokračovanie prevádzky pri plnej záťaži na minimálne 24 hodín.

Technologický kontajner je napojený na nepretržitý zdroj elektrickej energie, vrátane naftového agregátu, kúrenie a chladenie v režime N+1, kamerový i bezpečnostný systém, čím je zabezpečená bezpečná a nepretržitá prevádzka zákazníckej technológie.

Všetky opakovacie stanice sú napojené na systém centrálneho dohľadu, vrátane riadenia prístupu.

Popis metropolitných trás

Detailné informácie pripravujeme..

Kontaktujte nás

Helpdesk

+421 907 780 000
info@fibrenet.sk

Sales

+421 905 654 795
sales@fibrenet.sk